top of page

טיפול פרטני

therapy1.jpg

כמעט כל אחד מאיתנו מתמודד במהלך חייו עם קושי, משבר, מצב חיים מאתגר או מצוקה נפשית. במקרים אלה יש חשיבות רבה לבחירת מטפל מקצועי, מבין ואמפתי, שיוכל לסייע לך להתמודד טוב יותר עם אתגרי החיים.

אולם, ההחלטה להתחיל טיפול מעלה אצל אנשים רבים חששות ושאלות – איך ארגיש במהלך הטיפול? לאן הטיפול יוביל אותי? האם המטפלת תבין אותי? האם יחול אצלי שינוי?

חששות אלה לגיטימיים ומובנים כמו לפני כל יציאה למסע, ובייחוד כשהמסע הוא אישי ופנימי. אני יודעת היטב שלעתים לא קל לצאת למסע, לא קל ללכת בו ולא קל לעבור תהליכי שינוי, אבל אני מאמינה שבעבודה משותפת ומאומצת נוכל להגיע להישגים משמעותיים ומרגשים.

 

כמטפלת, אני מאמינה ביכולתך ליצור שינוי ממשי בחייך, אם הסביבה הטיפולית המקיפה אותך היא אמפתית, מאפשרת לך התבוננות פנימית ייחודית, ומעודדת אותך לשינוי ולהתמודדות עם האתגרים בחייך. אני מאמינה, שבקשר המיוחד הנוצר בטיפול, תיפתח בפניך אפשרות להתבונן על ואל-תוך חייך, ולבחור להוביל שינויים שיהיו משמעותיים עבורך.

 

אני מזמינה אותך, בהתרגשות ובציפייה, לצאת איתי יחד למסע משותף, ומאמינה כי במקום בטוח, וללא שיפוטיות מתאפשרים גדילה ושינויים מרגשים.

bottom of page